CHAVASH YURRI


&
- , , , , ,
"". , " ", 28.02.2009. - . 2009"MANSHAN ES"

.

. 22 2008

: - - , ""

,

:
" - "
,

, , ,

,

, Yanra, yura

, , ,

, , -,

.

("Praski kin her parat"),

,

, "" (Uray) "" (Uyav),

, , -

,

,

, ""

- 2008. ""

, !" ".

: , "", "">

"Yanra, yura!"

""-2008

Muskav piki-2007
E-MAIL:

muskavav@mail.ru, mosentesh@rambler.ru

, : 8-927-849-76-97


:

"yash chavash"

" "

CHAVASH YURRI
ALEXEY
MOSKOVSKIY
& compani
, , , . , , muskavav@mail.ru